top of page

טיפים לקניית פסנתר - המשך

החלק השני של הפוסט (מומלץ להתחיל מהחלק הראשון) 6. ערב את זה שעבורו מיועד הפסנתר בקניה אם הפסנתרן הפוטנציאלי הוא עבור הילד שלך, עדיף לערב...

bottom of page